modelo (1)
spetstekhnika

1

Xe Tải

 • Giá: 999 ₫

  HD XCIENT 4 CHÂN

  Tải Trọng: 17.950 Kg

  Tình Trạng: mới 100%

  Xuất Xứ: Hàn Quốc

  HOTLINE: 0907.368.799

 • Giá: 999 ₫

  HYUNDAI HD99

  Tải Trọng: 6,5 Tấn

  Tình Trạng: mới 100%

  Xuất Xứ: Hàn Quốc

  HOTLINE: 0907.368.799

 • Giá: 999 ₫

  HYUNDAI HD88

  Tải Trọng: 5 Tấn

  Tình Trạng: mới 100%

  Xuất Xứ: Hàn Quốc

  HOTLINE: 0907.368.799

 • Giá: 999 ₫

  HYUNDAI HD72

  Tải Trọng: 3,45 Tấn

  Tình Trạng: mới 100%

  Xuất Xứ: Hàn Quốc

  HOTLINE: 0907.368.799

 • Giá: 999 ₫

  HYUNDAI HD65

  Tải Trọng: 1,75 Tấn

  Tình Trạng: mới 100%

  Xuất Xứ: Hàn Quốc

  HOTLINE: 0907.368.799

 • Giá: 999 ₫

  HYUNDAI HD250

  Tải Trọng: 13,5 Tấn

  Tình Trạng: mới 100%

  Xuất Xứ: Hàn Quốc

  HOTLINE: 0907.368.799

 • Giá: 2.010.000.000 ₫

  HYUNDAI HD320

  Tải Trọng: 17,950 Kg

  Tình Trạng: mới 100%

  Xuất Xứ: Hàn Quốc

  HOTLINE: 0907.368.799

 • Giá: 2.200.000.000 ₫

  HYUNDAI HD360

  Tải Trọng: 20,5 Tấn

  Tình Trạng: mới 100%

  Xuất Xứ: Hàn Quốc

  HOTLINE: 0907.368.799

 • Giá: 1.360.000.000 ₫

  Hyundai HD 210

  Tải Trọng: 13.6 tấn

  Tình Trạng: mới 100%

  Xuất Xứ: Hàn Quốc

  HOTLINE: 0907.368.799

Xe Đầu Kéo

XE BỒN + XE TRỘN BÊ TÔNG

XE BEN

Xe Tải Cẩu

XE ĐÔNG LẠNH + XE ÉP RÁC

SẢN PHẨM DOOSUNG + DAEWOO

KAMAZ

SƠ MI RƠ MOOC

 • Giá: Liên hệ!

  MOOC SÀN CIMC

  Tải Trọng: 39 Tấn

  Tình Trạng: mới 100%

  Xuất Xứ: Trung Quốc

  HOTLINE: 0907.368.799

 • Giá: Liên hệ!

  MOOC SÀN DOOSUNG

  Tải Trọng: 39 Tấn

  Tình Trạng: mới 100%

  Xuất Xứ: Hàn Quốc

  HOTLINE: 0907.368.799

Máy Múc