Hiển thị tất cả 9 kết quả

 • Giá: 1.360.000.000 ₫

  Hyundai HD 210

  Tải Trọng: 13.6 tấn

  Tình Trạng: mới 100%

  Xuất Xứ: Hàn Quốc

  HOTLINE: 0907.368.799

 • Giá: 999 ₫

  HYUNDAI HD250

  Tải Trọng: 13,5 Tấn

  Tình Trạng: mới 100%

  Xuất Xứ: Hàn Quốc

  HOTLINE: 0907.368.799

 • Giá: 2.010.000.000 ₫

  HYUNDAI HD320

  Tải Trọng: 17,950 Kg

  Tình Trạng: mới 100%

  Xuất Xứ: Hàn Quốc

  HOTLINE: 0907.368.799

 • Giá: 2.200.000.000 ₫

  HYUNDAI HD360

  Tải Trọng: 20,5 Tấn

  Tình Trạng: mới 100%

  Xuất Xứ: Hàn Quốc

  HOTLINE: 0907.368.799

 • Giá: 999 ₫

  HYUNDAI HD65

  Tải Trọng: 1,75 Tấn

  Tình Trạng: mới 100%

  Xuất Xứ: Hàn Quốc

  HOTLINE: 0907.368.799

 • Giá: 999 ₫

  HYUNDAI HD72

  Tải Trọng: 3,45 Tấn

  Tình Trạng: mới 100%

  Xuất Xứ: Hàn Quốc

  HOTLINE: 0907.368.799

 • Giá: 999 ₫

  HYUNDAI HD88

  Tải Trọng: 5 Tấn

  Tình Trạng: mới 100%

  Xuất Xứ: Hàn Quốc

  HOTLINE: 0907.368.799

 • Giá: 999 ₫

  HYUNDAI HD99

  Tải Trọng: 6,5 Tấn

  Tình Trạng: mới 100%

  Xuất Xứ: Hàn Quốc

  HOTLINE: 0907.368.799

 • Giá: 999 ₫

  HD XCIENT 4 CHÂN

  Tải Trọng: 17.950 Kg

  Tình Trạng: mới 100%

  Xuất Xứ: Hàn Quốc

  HOTLINE: 0907.368.799